Nabídka

Hlavním předmětem činnosti ústavu je úsilí o to, aby technologie byly snadno a smysluplně využívány k podpoře společensky prospěšných činností a zasazování se tak o profesionalizaci a růst nestátních neziskových organizací.

Činnost ústavu cíleně přispívá k rozvoji občanské společnosti realizací aktivit a projektů zaměřených na zlepšování prostředí a podmínek pro činnost neziskových organizací, rozvoj filantropie a místního dárcovství, prohloubení participace lidí na veřejném životě, a na všestrannou profesionalizaci neziskových organizací.

Při dosahování svých cílů se ústav v maximální možné míře opírá o partnerské vztahy mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem.usiluje, aby technologie byly snadno a smysluplně využívány k podpoře společensky prospěšných činností a zasazování se tak o profesionalizaci a růst nestátních neziskových organizací.

Chcete přispět k rozvoji své organizace nebo hledáte průvodce problematikou neziskového sektoru?

Neziskovým organizacím, veřejné správě a firmám nabízíme praktickou konzultační pomoc a semináře šité na míru podle Vašich požadavků v těchto oblastech:

 • Organizační rozvoj
 • Projektové řízení
 • Finanční řízení
 • Fundraising
 • Komunitní rozvoj a plánování se zapojením veřejnosti
 • Grantování
 • Vytváření, zavádění a realizace koncepce firemní dárcovské strategie
 • Transfomace nadace na domácí nadaci (East – East)

více o konzultacích a seminářích

přejít na informace o sdružení a oficiální dokumentace

Přehled projektů

 • TechSoup Česká republika
  TechSoup Česká republika rozvíjí technologické kapacity neziskových organizací a veřejných knihoven v České republice, a to zajištěním přístupu k softwaru, hardwaru, IT službám a souvisejícímu vzdělání, díky čemuž mohou tyto organizace efektivněji a snadněji...

  čtěte více

 • Darujme.cz
  Umožňujeme získat unikátní a efektivní on-line fundraisingový nástroj Darujme.cz a zajistit tak snadnou a bezpečnou cestu pro Vaše dary on-line   Darujme.cz je projektem Nadace VIA, jehož cílem je vytvořit a zpřístupnit neziskovým organizacím i...

  čtěte více

Publikace Sdružení VIA

Prostřednictvím publikační činnosti zpřístupňujeme zejména neziskovým organizacím témata z různých oblastí jejich působení.

Organizacím nabízíme publikace zaměřené na problematiku související se vztahy s dárci, fundraisingem, komunikací s médii, odpovědným vedením NNO a dalšími.

přejít k nabídce publikací Sdružení VIA

Přidaná hodnota VIA Family

Čerpáme ze sdílených zkušeností  v rámci úzkého partnersví organizací naší VIA Family – Nadace VIA, Friends of VIA, Sdružení VIA

Zvolte nás za svého partnera na cestě k rozvoji vaší organizace. Rádi Vám poradíme při vytváření dárcovské strategie, strategickém plánování nebo rozvoji fundraisingu a budeme vašim spolehlivým průvodcem problematikou neziskového sektoru.

Zárukou kvality je náš VIA lektorský tým s dlouholetou praxí v neziskovém sektoru.

více o Nadaci VIA