Několik slov o nás

Sdružení VIA, z.ú. vzniklo v roce 2005 jako spřátelený subjekt Nadace VIA a od té doby nepřetržitě realizuje projekty, které přispívají k rozvoji občanské společnosti. Hlavním předmětem činnosti ústavu je úsilí o to, aby technologie byly snadno a smysluplně využívány k podpoře společensky prospěšných činností a zasazování se tak o profesionalizaci a růst nestátních neziskových organizací.

Činnost ústavu cíleně přispívá k rozvoji občanské společnosti realizací aktivit a projektů zaměřených na zlepšování prostředí a podmínek pro činnost neziskových organizací, rozvoj filantropie a místního dárcovství, prohloubení participace lidí na veřejném životě, a na všestrannou profesionalizaci neziskových organizací. Při dosahování svých cílů se ústav v maximální možné míře opírá o partnerské vztahy mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem.

Poslání ústavu spočívá zejména v:

  • rozvoji, podpoře, vzdělávání a poskytování služeb společensky prospěšným formálním a neformálním skupinám v České republice,
  • rozvoji kultury a nástrojů dárcovství za využití technologií,
  • kultivaci prostředí tak, aby využití technologií pro společensky prospěšné činnosti bylo snadno dostupné,
  • spolupráci a sdílení zkušeností na národní i mezinárodní úrovni.

Toto poslání naplňujeme jednotlivými projekty pro neziskové organizace, mezi které patří zejména:

přejít k nabídce projektů

Sdružení VIA, z. ú. – správní rada a revizor

  • Jiří Bárta, předseda správní rady
  • Petra Hubačová, členka správní rady
  • Jan Gregor, člen správní rady
  • Matěj Lejsal, revizor

Oficiální Dokumenty

Soubory a dokumenty Sdružení VIA, z.ú. ke stažení:

Oficiální výpis z rejstříku (www.justice.cz) – ZDE.

Další dokumenty:

Sdružení VIA se hlásí k hodnotám a principům, z nichž vychází programová činnost Nadace VIA a společně
s nadací usiluje o vzájemnou koordinaci programových cílů obou subjektů.


Dárci, partneři:

Naše projekty podpořili:

Lidé ve Sdružení VIA