Díky programu TechSoup Česká republika mohou neziskové organizace získávat softwarové dary od IT společností Microsoft, GiftWorks a SAP. Celkově bylo programem již podpořeno přes 400 neziskových organizací, které získali více než 5 000 darovaných licencí v celkové tržní hodnotě převyšující 43 mil. Kč. Novinkou léta je zavedení dárcovského partnera – společnosti Cisco....
Read more