Usilujeme, aby technologie byly snadno a smysluplně využívány k podpoře společensky prospěšných činností.

Informujeme

rozvíjíme a podporujeme organizace neziskového sektoru i veřejné správy
v rámci seminářů, konzultační a lektorské činnosti Sdružení VIA

Zajistíme

snadnou a bezpečnou cestu pro Vaše dary on-line. S Darujme.cz získáte unikátní a efektivní on-line fundraisingový nástroj

Pomáháme

zpřístupnit technologie neziskovým organizacím a jejich využití v rámci naplňování společensky prospěšného poslání

Rozvíjíme

a směřujeme k ještě většímu využití technologií v rámci společensky prospěšných projektů


Kdo jsme?

Sdružení VIA, z. ú. usiluje, aby technologie byly snadno a smysluplně využívány k podpoře společensky prospěšných činností a zasazuje se tak o profesionalizaci a růst nestátních neziskových organizací.

Činnost ústavu cíleně přispívá k rozvoji občanské společnosti realizací aktivit a projektů zaměřených na zlepšování prostředí a podmínek pro činnost neziskových organizací, rozvoj filantropie a místního dárcovství, prohloubení participace lidí na veřejném životě, a na všestrannou profesionalizaci neziskových organizací.

Při dosahování svých cílů se ústav v maximální možné míře opírá o partnerské vztahy mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem.