Lukáš Hejna

Mou hlavní radostí ve Sdružení VIA je chod celé organizace a vedení námi realizovaných projektů. Dynamická, různorodá a zajímavá práce s cílem rozvoje neziskového sektoru, on-line dárcovství i podpora rozvoje občanské společnosti je velkou, ale příjemnou výzvou. Svůj hlavní podíl práce věnuji projektu Darujme.cz, on-line fundraisingovému nástroji pro české neziskovky.

Před příchodem do Sdružení VIA jsem působil jako fundraiser v jedné pražské neziskovce, která pomáhá dětem a mladým lidem. Není mi cizí ani přímá práce, konkrétně podpora lidí s mentálním postižením, pro které jsem měl možnost vést vzdělávací-rozvojové kurzy. Vzděláním jsem sociální pracovník (absolvent FF UK obor Sociální politika a sociální práce). Mimo práci jsem rád se svými blízkými, podnikám cokoliv zajímavého a žiju hudbou. Mým velkým koníčkem je hudba – a to aktivně – s kapelou, kde hraji na elektrickou kytaru.